بایگانی برچسب ها: عدم موفقیت

۶ دلیل اساسی عدم موفقیت خودروسازی در ایران چیست؟!

۶ دلیل اساسی عدم موفقیت خودروسازی در ایران چیست؟!

 ۶ دلیل اساسی عدم موفقیت خودروسازی در ایران با نگاه به گذشته خودروسازی در کشورهای آسیای شرقی و برخی از کشورهای اروپایی فقط یک نتیجه درباره صنعت خودروسازی ایران حاصل می‌شود، ایران در این صنعت درجا می‌زند! به‌راحتی می‌توان گفت خودروسازی در ایران بیمار است تاریخچه خودروسازی ایران پای خودرو به کشورمان از چندین سال قبل‌تر از سال ۱۳۰۰ هجری شمسی باز شده بود که نشان‌دهنده تاریخچه قدیمی این صنعت است. به دنبال گسترش شهرنشینی، میزان واردا...

ادامه مطلب